Ferdi Kaza Hasar İle İlgili Bilgiler

Ferdi Kaza Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

  • Sigorta poliçesi
  • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
  • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği
  • Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
  • Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
  • Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;

Ölümlerde:

  • Ölüm raporu ve defin ruhsatı
  • Veraset ilamı tastikli örneği
  • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda:

  • Doktor ve hastane raporları
  • Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
  • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:  

  • Malüliyeti gösterir heyet raporu
  • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(216)888-0061